Opleidingen

Margareth en haar partners geven ook geaccrediteerde Lean opleidingen, op locatie of elders.
Hieronder ziet u een greep uit de vele mogelijkheden.
 

Lean kennismakingsworkshop (4 uur):

Tijdens deze eerste kennismaking met het Lean werken ervaart u aan de hand van een simulatie training op welke wijze activiteiten in uw werk als suboptimale processen worden beschouwd en leert u de verspillingen in uw dagelijkse werk te herkennen. Door procesmatiger te denken en te werken en het toepassen van enkele Lean tools wordt al snel duidelijk dat er niet harder maar veel slimmer gewerkt kan worden.
Deze workshop is vaak het begin van het "nieuwe werken" en wordt bij voorkeur op de werkplek gegeven, zodat iedere medewerker dezelfde "Lean taal" spreekt.

Na deze eerste kennismaking met het Lean werken kan een praktijk of bedrijf begeleid worden in het leggen van de Lean fundering: 5S=werkplekmanagement.

In een later stadium, als het Lean werken bij alle medewerkers een plaats heeft gekregen, kan hulp worden geboden bij het maken van een waardestroomanalyse waarbij inzichtelijk wordt gemaakt  wat verspillingen zijn en wat de bronoorzaken zijn van een knelpunt  in uw praktijk of bedrijf.

Doelgroep: huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, (productie) bedrijven.
Accreditatie: 4 pnt voor h.a. en assistenten.
 
Lean coach training (3 x 4 uur):
Tijdens deze training worden ‘Lean kartrekkers’ in een praktijk of bedrijf verder geschoold in het toepassen van een aantal Lean tools op hun werkplek.
In 3 dagdelen wordt ingegaan op werkplekmanagement, voorraadbeheer, looplijnen, het maken van ‘één-punt-lessen’ en het gestructureerd in kaart brengen van processen.

Doelgroep: huisartsen, assistentes, POH, V.S., leidinggevenden in een bedrijf.
Accreditatie: 9 pnt voor h.a. en assistentes
 
Lean manager opleiding (3 x 8 uur) tot Health Belt®  :
Tijdens deze zeer intensieve training wordt geleerd op welke wijze u een team kan (blijven)motiveren en wordt in gegaan op een aantal management technieken. Daarnaast wordt een verdiepingsslag gemaakt mbt tot het werken met Lean tools, zoals het maken van een waardestroom analyse. Het PDCA denken vormt de leidraad van deze training.

Doelgroep: kwaliteitsmedewerkers van o.a. WDH, huisartsen, managers, leidinggevenden.
Accreditatie: 21 pnt voor h.a. en assistentes.

Training Within Industries:
Job Instructions:
Deze beproefde manier van trainen die reeds bestaat sinds WO I, zorgt dat werkinstructies op een gestandaardiseerde wijze worden ‘weggeleerd’, zodat het standaardiseren en borgen gemakkelijker gaat. De productiviteit gaat omhoog, het aantal fouten gaat drastisch omlaag en er ontstaat meer rust op de werkplekken. Voor veel mensen geeft het meer zekerheid omdat begrepen wordt waarom bepaalde taken moeten worden uitgevoerd.
Job Relations:
Door het toepassen van job relations kunnen leidinggevenden op een effectieve manier problemen aanpakken en voorkomen.

Doelgroep: leidinggevenden, huisartsen, praktijk/centrummanagers, praktijkondersteuners, assistentes.


Nascholingsagenda 2018:

Zie voor actuele informatie: www.L-1-L.nl


Voor info:
- info@L-1-L.nl