Bedrijven

Herkent u de volgende problemen?

  • Uw bedrijf is niet meer concurrerend.
  • De productie loopt achter bij uw verwachtingen.
  • Er worden veel fouten gemaakt in het productieproces.
  • U heeft een chronisch tekort aan goed opgeleid personeel.
  • U heeft het gevoel dat het efficiënter kan, maar weet niet hoe.
  • Uw medewerkers werken hard en zijn gemotiveerd, maar het resultaat is er niet naar.
  • Uw omzet/winst staat onder druk.


Indien u één of meer van de hier boven genoemde problemen ervaart in uw bedrijf dan is Lean werken voor u de oplossing.
Met behulp van Lean tools brengen we samen de bronoorzaak voor de huidige problemen in kaart. Als deze oorzaak eenmaal duidelijk is zal samen met het gehele team op een Lean manier, gebruikmakend van Lean tools, naar een oplossing worden gezocht. Dit zorgt ervoor dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van ieders expertise en dat het verbetertraject door een ieder in het bedrijf wordt begrepen, wordt gedragen en uiteindelijk zal worden uitgevoerd.

Een zeer waardevolle Lean tool is het meten van de Overall Equipment Effectiveness (OEE) van een productieproces. Tijdens een OEE meting worden verspillingen in het proces zichtbaar en in harde cijfers uitgedrukt. Na identificatie en analyse van de verspillingen in het productieproces worden deze zo veel als mogelijk geëlimineerd waardoor het proces efficiënter en dus winstgevender zal verlopen.

De ervaring leert dat er grote veranderingen mogelijk zijn na het implementeren van het Lean werken.